• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Privacy Policy & Cookiebeleid

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Bon Appetit Les Amis, Mortelputstraat 14, 9830 St-Martens-Latem, België (hierna: “ONDERNEMING”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Website https://www.bonappetit.be en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

Onderneming leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

 • Onderneming stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
 • De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Onderneming. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1.         Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 • Categorie 1: zonder registratie: uw IP-adres;
 • Categorie 2: bij registratie: uw profielnaam en wachtwoord; e-mailadres, telefoonnummer, facturatie- en leveradres
 • Categorie 3: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;
 • Categorie 4: via cookies;
 • Categorie 5: uw voornaam, naam e-mailadres, facturatie- en leveradres, telefoonnummer en BTW nummer en betaalgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.

2.2.         Onderneming kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

 1. door gebruik van cookies (zie onderstaand);
 2. tijdens uw registratie en gebruik van de Website;

2.3.         De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1.         Algemene doeleinden:

                  De Onderneming zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1:
  • IP adres: Shoppen op internet is relatief anoniem, maar we herkennen je toch aan je IP-adres. Op deze manier onthouden we je voorkeuren en kunnen we een passend advies geven. Ook voorkomen we dat iemand anders gebruik kan maken van je account.
 • Categorie 2:
  • Account gegevens: Als je een account aanmaakt, dan hoef je bij een volgende bestelling niet opnieuw je gegevens in te voeren. Deze worden opgeslagen in je account. In je account staan je persoonsgegevens: voor- en achternaam, aflever- en factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer en inloggegevens. Je kunt ook zien wat je eerder hebt besteld.
 • Categorie 3:
  • E-mailadres: Als je op de hoogte wilt blijven van onze aanbiedingen, dan kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Hiervoor kijken we (ook) naar wat je eerder hebt besteld. Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Je kunt je uitschrijven via je account en via de link onderaan de nieuwsbrief.
 • Categorie 4:
  • Cookies: Voor Bon Appetit Les Amis sta jij als klant op één. Wij willen jou blij maken. Als je onze shop bezoekt, een bestelling plaatst of iets liked op sociale media, dan onthouden we waar je naar hebt gekeken. Zo kan het voorkomen dat je op Facebook een advertentie ziet met het product wat jij hebt bekeken. Ja, we gebruiken hiervoor cookies. Hierover lees je later meer.
 • Categorie 5:
  • Naam en voornaam: We willen graag weten bij wie het pakketje bezorgd moet worden. Zo gaan je huisgenoten er niet met jouw bestelling vandoor.
  • Adresgegevens: Om je bestelling op de goede plek te bezorgen hebben de dames en heren van BPost en DPD uiteraard je adres nodig. Ook onze inpakdienst bij Flexpack heeft de adresgegevens nodig om een correct verzendlabel te kunnen printen.
  • BTW nummer: Een bestelling op naam van je zaak? Om jou correct te factureren hebben we jouw BTW nr nodig.
  • Telefoonnummer: Is er iets misgegaan tijdens de bestelling of bezorging? Met telefonisch contact kunnen we zo snel mogelijk achterhalen wat er mis is gegaan. We willen je niet verliezen als tevreden klant.
  • E-mailadres: Per e-mail ontvang je je bestelbevestiging, betaalbevestiging en Track & Trace code. Als jij ons mailt, dan mailen wij je terug. Codes voor kadobonnen, aanbiedingen en nieuwsbrieven verzenden we ook per e-mail als je daarvoor toestemming hebt gegeven.
  • Betaalgegevens: Als je je bestelling betaalt, dan gebeurt dit in een beveiligde betaalomgeving. Bij het betalen worden je gegevens vanuit onze beveiligde omgeving rechtstreeks naar onze betalingsproviders gestuurd. Deze betalingsproviders (Mollie en PayPal) voeren onze betalingen uit. Betaal je bijvoorbeeld met je creditcard, dan krijgen we jouw creditcardgegevens niet te zien. Wij krijgen enkel te horen of de betaling is gelukt of mislukt.

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2.         Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Onderneming uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Onderneming, haar producten en/of diensten. Onderneming kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Onderneming bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3.         Doorgifte aan derden:

                  Voor de uitvoering van onze dienstverlening werken wij samen met een aantal partijen. Ook zij verwerken uw persoonsgegevens.

Webwinkelsoftware: Onderneming werkt voor het beheer van de webshop samen met SaaS provider Seoshop B.V. ("Lightspeed"). Ook Lightspeed gebruikt en beschermt klanteninformatie, met inbegrip van informatie doorgegeven via de producten, conform het privacy beleid van Lightspeed, te vinden op
https://www.lightspeedhq.be/privacy-beleid/ en hierbij door verwijzing geïncorporeerd. Via deze link vindt u tevens onze verwerkersovereenkomst met Lightspeed.

Betalingsprovider: Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Inpakdienst: Onze opslag en picking activiteiten hebben wij uitbesteed aan de firma Flexpack in Puurs. Zij ontvangen uw adresgegevens zodat zij een correct verzendlabel kunnen printen.

Verzendtool: Wij maken gebruik van Sendcloud als software voor onze verzendingen. Bij elke bestelling wordt automatisch een verzendopdracht opgemaakt in Sendcloud.          

Logistieke dienstverlener: Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Bpost voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Bpost delen. Bpost gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Bpost onderaannemers inschakelt, stelt Bpost uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Email software provider: We gebruiken Mailchimp a ls email software: lees hun privacy policy via de lin.k

Product reviews:We gebruiken Chappz als product review software

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Onderneming, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Onderneming failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Onderneming geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

                  Onderneming zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Onderneming uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

                  Onderneming zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4.         Wettelijke vereisten:

                  In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Onderneming uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Onderneming zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

                  De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Onderneming en U.     

Artikel 5 – Uw rechten

5.1.         Recht van toegang en inzage:

                  U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2.         Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

                  U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Onderneming. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

                  U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3.         Recht van verzet:

                  U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4.         Recht van vrije gegevensoverdracht:

                  U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5.         Recht van intrekking van de toestemming:

                  Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6.         Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar [email protected], per post naar Onderneming, Mortelputstraat 14, 9830 St-Martens-Latem of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteerons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

5.7.         Automatische beslissingen en profiling:                                

                  De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8.         Recht om klacht in te dienen:

                  U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  [email protected]

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

                  Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1.         Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2.         In geen geval kan Onderneming aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3.         U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1.        Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2.        Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Cookies

8.1.         Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Onderneming en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

8.2.         Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3.         Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren, winkelmandjes, enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is, enz. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan eengebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (bvb. cookies geplaatst door sociale media zoals Instagram, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies: Deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

8.4.         Uw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar [email protected]

per post naar Onderneming, Mortelputstraat 14, 9830 St-Martens-Latem, België, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

Dit privacy- en cookiebeleid is het laatst gewijzigd op: 26 oktober 2019.

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Bon Appetit Les Amis
Mortelputstraat 14, 9830 St Martens Latem, België

+32 495 45 75 79
[email protected]